Místní knihovna Polnička


--- Ocenění

Malá knihovnická slavnost 2015

 

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 25. listopadu již čtrnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které oceňuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina.

I v letošním roce získala z každého okresu jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny roku 2015, další pak titul Knihovna Vysočiny 2015 – ocenění II. stupně.

Titulem „Knihovna Vysočiny“ oceňujeme sice knihovny, ale všichni víme, že jde o uznání obětavé práce knihovníků. Pod jejich vedením se knihovny mění na moderní centra kulturního a společenského života. V knihovnách se pokrok nezastavil, postupně se automatizují, mají vlastní webové stránky i on-line katalog. Při vyhodnocení „těch nejlepších“ jsme opět přihlédli k návrhům pracovníků pověřených knihoven.

Stalo se již tradicí, že vyhodnotíme také jednu neprofesionální knihovnu s nejlepší webovou stránkou.

 

Titul Knihovna Vysočiny 2015 získaly knihovny:

Místní knihovna Bohumila Vavrouška Slavětínského ve Slavětíně – knihovnice Jaroslava Doleželová (okres Havlíčkův Brod)

Místní knihovna Hodice – knihovnice Ivana Kalinová a Helena Špringerová (okres Jihlava)

Místní knihovna Mezná – knihovnice Milada Smržová (okres Pelhřimov)

Místní lidová knihovna Pokojovice – knihovnice Jana Brychtová (okres Třebíč)

Místní knihovna Olešná – knihovník Josef Dvořák (okres Žďár nad Sázavou)

 

Titul Knihovna Vysočiny 2015 – ocenění II. stupně:
Místní knihovna Sázavka – knihovnice Eva Vlčková (okres Havlíčkův Brod)

Základní knihovna a studovna Dobronín – knihovnice Renata Kunstová (okres Jihlava)

Knihovna městyse Nová Cerekev – knihovnice Dagmar Daňhelová (okres Pelhřimov)

Obecní knihovna Kožichovice – knihovnice Helena Hloušková (okres Třebíč)

Místní knihovna Polnička – Dana Machová (okres Žďár nad Sázavou)

 

Ocenění za nejlepší webové stránky

Na hodnocení se podílelo všech 5 pověřených knihoven a s největším počtem bodů zvítězila Knihovna Josefa Čapka v Želivě (mimochodem i svou činností vynikající knihovna), kterou vedou dvě knihovnice – paní Anděla Tomanová a paní Květa Kasalová.

  

 

Místní knihovna Polnička – Dana Machová (okres Žďár nad Sázavou)

 

 

 

Na závěr bylo předáno ocenění II. stupně Místní knihovně v Polničce na Žďársku, která se svými výsledky řadí k těm nejlepším v našem kraji. Od roku 1998 ji vede paní Dana Machová a ocenění krajské knihovny získala hned mezi prvními, v roce 2003.

 

V útulném prostředí knihovny probíhá řada akcí pro všechny kategorie čtenářů i spoluobčanů, od těch nejmenších až po seniory. Pravidelně ji navštěvují děti z mateřské i ze základní školy, paní Machová však spolupracuje také s Klubem seniorů v Polničce – organizují společně návštěvy divadel a výstav.

 

O kvalitní, bezmála dvacetileté, práci knihovnice svědčí výsledky, které tato knihovna dosahuje.

 

   

 

 

A co říká o své práci paní Machová:

„Víte, takový venkovský knihovník musí umět nejen vést evidenci a ostatní věci s tím spojené, ale i poradit při výběru knih a nejdůležitější je umět vyslechnout každou babičku či staršího člověka, nebo i malého školáčka, poptat se po zdraví, co je u nich nového nebo kolik bylo jedniček. Práce venkovského knihovníka je práce s lidmi, sdílet jejich radosti, ale i ty smutné chvilky, kdy známou tašku nepřinese ten, kterému patří, ale knihy přijde vrátit někdo z příbuzných“.

 

Zásluhou paní Dany Machové je činnost knihovny na vynikající odborné úrovni a knihovna zaujímá v podvědomí občanů své nezastupitelné místo.

 

 

 Malá knihovnická slavnost, konaná pravidelně od roku 2002, přispívá k podpoře malých neprofesionálních knihoven. Získané ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich další obětavé práci. Naším cílem je však i podchycení většího zájmu zřizovatelů o provoz „svých“ knihoven.

 

 

 

více na stránkách Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově Brodě, zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 566 622 862