Místní knihovna Polnička


--- Akce

 

 

CESTIČKA K DOMOVU ZNÁMÁ SE VINE

 

Slovy veršů J.V.Sládka bylo zahájeno setkání žáků 7. třídy se svými rodiči a prarodiči – setkání s názvem „Příběhy mojí rodiny“. Bylo to odpoledne plné dojetí dětského vyznání a mnoha vzpomínek.  Očima třináctiletých dětí se před námi odvíjely životní příběhy jednotlivých rodin. Příběhy babiček a dědů, převážně úsměvné a veselé. A i když víc jak půl století staré, měly co říci i dnešním dětem. Domů si pak každý z prarodičů odnášel nejen plno pěkných zážitků, ale také plný deníček rodinných příběhů a fotografií. To pro vzpomínku na jedno společně prožité odpoledne s dětmi v naší škole. Myslím si, že těchhle čtrnáct dětí, které s paní učitelkou Tomkovou dovedly nachystat kousek dne plného vzpomínání a všelijakých radostí, tak tyhle děti dobře vědí, co pro každého člověka znamená prosté slovíčko – domov. A stejně jistě rozumí i dvěma posledním slokám Sládkovy básně:

A kdybych ve světě bůhví kam zašel,

tu cestu k domovu vždycky bych našel.

A kdybych ve světě smutně se míval,

na téhle cestičce vždy bych si zpíval.

Velké poděkování všem.

Mittermayerová Marie

 

 

 

 

Kontakt: 566 622 862