Místní knihovna Polnička


--- Archiv

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA

Činnost knihovnice, paní Machové, nespočívá jen v pravidelném půjčování knih a v provádění výměny knižního fondu tak, aby čtenáři měli neustále možnost velkého a rozmanitého výběru knih a aby s nabídkou nových knih byli spokojeni. Paní Machová zároveň pořádá každoročně pro děti zdejší školy pravidelná setkání v místní knihovně, kde děti v příjemném prostředí plném knih poznávají významné české spisovatele a ilustrátory dětských knih. Dětem jsou předkládány nejlepší klenoty české literatury, které by snad neměly chybět v žádné dětské knihovničce.

Těmito besedami se paní knihovnice snaží nejen získat nové mladé čtenáře místní knihovny, ale hlavně se snaží rozvíjet u dětí lásku ke knížkám a ke čtenému textu vůbec. Třeba se to podaří tak dobře, že jednou alespoň někteří vymění sezení u počítače za dobou knihu.

Před Vánocemi byly návštěvníky knihovny všechny děti I. stupně zdejší školy. S obrovskou chutí a zájmem se účastnily veškerých, pro ně přichystaných, činností, byly pozornými a vnímavými posluchači a v mnoha soutěžích prokázaly velké znalosti nejen literární ale i všeobecné. Se všemi se nám pracovalo velmi dobře. Bylo to pro nás zase jedno příjemně prožité dopoledne s malými školáky a vlastně to byla zase jedna pěkná zimní procházka známými knihami českých autorů.

 

 

Mittermayerová Marie

 

V KNIHOVNĚ BYLO V BŘEZNU ŽIVO

Tak už je pryč měsíc březen. První jarní měsíc, ale taky měsíc knihy. Ten přilákal i více dospělých čtenářů do místní knihovny. Milými návštěvníky se postupně stali i všichni žáci zdejší školy. Přišli proto, aby se potěšili s novými knihami, ale zejména pak, aby si zvlášť připomněli některé knihy – klenoty české literatury. Pro ty nejmenší byly připraveny hry s nejoblíbenějšími pohádkami, starší žáci prošli knihami významných českých autorů a zároveň měli možnost poznávat ilustrátory některých dětských knih. Pobyt v knihovně byl určitě pro každou třídu zajímavou hodinou veselého povídání i všelijakého rozmanitého soutěžení. Písničkami, jarními říkadly i lidovými pranostikami jsme se společně rozloučili se zimou a připomněli jsme si blížící se jaro, které už je teď v plné kráse.

Březen je pryč. Cestička do knihovny však čeká a vítá malé čtenáře. A jestli alespoň některé z dětí našlo při krátkém pobytu v knihovně pro sebe takovou knihu, která ho natolik zaujme, že ho bude provázet třeba celým životem a bude zároveň připomínkou pěkných chvilek prožitých v tichém prostředí naší polničské knihovny, pak snažení paní knihovnice Dany Machové, nebylo marné.

Marie Mittermayerová

 

PÁTKY PLNÉ POHÁDEK

Každý páteční podvečer je v místní knihovně veselo. To děti přicházejí za pohádkou, za pohádkovým dobrodružstvím mezi své malé kamarády, se kterými se právě tady dobře poznaly.

Paní Machová společně s některými maminkami a babičkami se snaží spojit čtení pohádek právě s probíhajícím ročním obdobím a tak už teď znají děti podzimní říkadla, písničky a hádanky a s přicházející zimou je to zase zimní čtení a povídání o zimě. Děti však v knihovně i kreslí, modelují a řeší jednoduché literární hádanky a občas se jim zadaří i nějaká menší dramatizace čteného textu.

V adventním čase si děti samy ozdobily voňavé perníčky a z nepečeného těsta udělaly pěkné bílé sněhuláčky. Zkrátka rozmanitá je činnost těchto věkově velmi rozličných návštěvníků knihovny.

I předvánoční čas prožily děti trochu vánočně u skromného stromečku s koledami, které si s chutí zazpívaly společně s námi dospělými a všem nám bylo opravdu dobře.

A tak vnímavému pozorovateli určitě neujde, že právě v pátečním odpoledni je poblíž Obecního úřadu k vidění velké množství stop ve sněhu dětskými krůčky vyšlapaných, které vedou do ticha místní knihovny, zase třeba za novými radostmi.

Marie Mittermayerová

 

BŘEZNOVÉ NÁVŠTĚVY V KNIHOVNĚ

Paní knihovnice Dana Machová a paní učitelka Mittermayerová i v letošním měsíci březnu přivítaly v knihovně malé návštěvníky ze základní školy. Byly to děti z mateřské školy a děti z I. stupně základní školy. Na malou návštěvu a současně prohlídku knihovny přijely i děti z mateřské školy z Malé Losenice, které jsou už pravidelnými každoročními hosty zdejší knihovny. A protože právě začalo jaro, přinesly s sebou děti nejen chuť poznat nové knížky a kousek odvahy do různých literárních soutěží, ale do zádumčivých prostor knihovny přinesly i veliký kus začínajícího jara. A tak se o jaru mluvilo, o jaru se zpívalo i soutěžilo.

A potom už to bylo jen o knížkách. Děti zábavnou formou poznávaly autory a ilustrátory dětských knih. Ti malí hledali v pohádkových knížkách známé pohádkové postavičky, které jim chvíle prožité v knihovně dobře zpříjemnily. Nechyběla samozřejmě dětská říkadla a trocha poezie současných autorů. I těm malým předvedla paní knihovnice způsob půjčování knih v naší knihovně, o který byl mezi dětmi velký zájem.

Starší děti prokazovaly znalosti při plnění složitějších úkolů. Podle čtených ukázek známých knih určovaly jejich autory a v oblíbené soutěži "Na dveře nám zaklepal..." měly poznat autora podle několika daných údajů z jeho života a tvorby - letos to byl Václav Čtvrtek, kterého děti bezpečně poznaly.

Paní Machové se práce s dětmi daří a přináší dobré výsledky. Formou rozličných her a nápaditých soutěží se děti nenásilně seznamují s dětskou literaturou jejich věku. Autoři, jako je K. Poláček, F. Nepil, J. Kolář aj. jsou jejich autory oblíbenými a vědí, kam je zařadit, stejně jako obrázky J. Trnky, J. Lady, H. Zmatlíkové aj. děti určitě dobře poznají.

Děti se do knihovny těší nejen pro zajímavé a soutěživé hry a zábavy, ale třeba i pro pěknou chvilku, prožitou v tichém prostředí všelijak lákavých knih naší místní knihovny.

Marie Mittermayerová

 

 

 

Kontakt: 566 622 862